Curso TIC de 2º de Bachiller (Paco)

Curso de Tec. Industrial I para alumnos de 1º de bachillerato.